Hae kilpailutukea

RatsuTeam ry myöntää jäsenilleen kilpailutukea, kannustaakseen jäsenistöään osallistumaan kilpailutoimintaan tekemällä osallistumisen kynnyksen mahdollisimman matalaksi. Kilpailutuki on suunnattu RatsuTeam ry:n varsinaisille jäsenille, jotka edustavat RatsuTeam ry:tä kilpailuissa kaudella, johon tuki kohdistuu. Kilpailutukea voi hakea alla kuvattujen ohjeiden mukaan:

  • RatsuTeam ry myöntää kilpaileville jäsenilleen tukea hakemusten perusteella. Kilpailutuki on ratsastajakohtainen. Tukea on haettava tällä sivulla julkaistavalla lomakkeella, ja tuet myönnetään takautuvasti seuraavan vuoden tammikuussa.

  • Tukea myönnetään seuraavilla perusteilla budjetin sallimissa rajoissa. 

    • Seurakilpailuissa kolmesta (3) sijoituksesta tai kuudesta (6) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään ratsastajan seuraluvan suuruinen summa (10€ vuonna 2023). 

    • Aluekilpailuissa kahdesta (2) sijoituksesta tai viidestä (5) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään ratsastajan alueluvan suuruinen summa (30€ vuonna 2023). Aluekilpailuissa viisi (5) tai useampia sijoituksia saaneelle ratsastajalle voidaan lisäksi maksaa kilpailutukena enintään hevosen vuosimaksun suuruinen summa (40€ vuonna 2023).

    • Kansallisissa kilpailuissa yhdestä (1) sijoituksesta tai neljästä (4) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään puolet ratsastajan kyseisissä kilpailuissa voimassa olevan kilpailuluvan suuruisesta summasta; neljästä (4) tai useammasta sijoituksesta maksetaan kilpailutukena enintään yhden kansallisen kilpailuluvan suuruinen summa (Kansallinen A-lupa 150€, B-lupa 60€, kansallinen kertalupa 50€ vuonna 2023).

  • Mikäli hakija on kilpaillut useammalla kilpailutasolla, tukea haetaan yhden, hakijan itsensä valitseman kilpailutason perusteella. Tällöin tukea voidaan myöntää harkinnan mukaan, vaikka yksittäisten kilpailutasojen osalta vaatimukset eivät täyttyisikään. Tukea haettaessa tulee listata kaikki asiaan vaikuttavat tulokset hakemukseen.