Toimintalinja ja -suunnitelma

Tomintalinja

PDF-tiedostoToimintalinja_RatsuTeam.pdf (301 kB)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Toiminta-ajatus 

RatsuTeam ry toimii Suomen ratsastajainliiton (SRL) jäsenseurana. RatsuTeam välittää tietoa ja taitoa hevosystävällisistä toimintatavoista hevosharrastajille tasosta ja iästä riippumatta. Koulutusten järjestäminen on keskeinen osa seuran toimintaa. Seura on helposti lähestyttävä ja jäsenet kokevat itsensä tasavertaisiksi.  Ratsastusseuran tehtävänä on toimia sekä ratsastuksenharrastajien että kilpailijoiden ja Suomen Ratsastajainliiton yhteydenpito- ja informaatiokanavana sekä mahdollistaa harrastajien liittyminen ratsastusseuran jäseneksi. Ratsastusseuran jäsenyyden kautta jäsenmaksun maksaneilla on Suomen Ratsastajainliiton jäsenyys ja jäsenedut, kuten tapaturmavakuutus, kilpailulupien lunastusoikeus, mahdollisuus osallistua toimihenkilökoulutuksiin, Hippos-lehti sekä hevostaito- ja ratsastusmerkkien suoritusoikeus. RatsuTeam tukee jäsenistönsä mahdollisuuksia saavuttaa tuloksia ratsastusurheilussa hevosystävällisin keinoin. RatsuTeamin tavoitteena on hevostaitojen vahvistaminen. 

Koulutus 

Seura järjestää erilaisia ratsastusharrastusta tukevia koulutuksia mahdollisuuksien ja jäsenten kiinnostuksen mukaan. Seuran järjestämien koulutus- ja valmennustilaisuuksien erityisenä tavoitteena on kiinnittää huomiota hevosystävällisten keinojen käyttöön ratsastusurheilussa sekä hevostaitojen vahvistamiseen. 

Seura järjestää tarvittaessa vuoden alussa koulutusta kilpailulupakoulutuksen. 

Seura kannustaa jäseniään osallistumaan toimihenkilökoulutuksiin ja muihin seuratoimintaa tukeviin koulutuksiin. Seura voi tukea jäsentensä osallistumista koulutuksiin taloudellisesti. Jäsenen on anottava tukea seuralta ennen koulukseen osallistumista. 

Kilpailutoiminta   

Seura kannustaa jäseniään osallistumaan kilpailutoimintaan eri tasoilla. Jäseniä kannustetaan kehittämään ratsastus- ja hevostaitoja järjestelmällisesti aloittelijasta kokeneeseen ratsastajaan. Seura voi järjestää merkkisuorituskokeita SRL:n vaatimusten mukaisesti. 

Seura voi tehdä yhteistyötä kilpailuiden järjestämisessä muiden pohjois-suomalaisten ratsastusseurojen ja tallien kanssa. 

Seura myöntää hakemuksesta kilpailulupia jäsenilleen, jotka ovat osallistuneet kilpailulupakoulutukseen. 

Seura myöntää kilpailutukea harkinnanvaraisesti kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemukset on toimitettava hallituksen käsiteltäväksi vuoden loppuun mennessä. 

Valmennustoiminta 

Seura järjestää toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan eri valmentajien tarjoamia valmennuksia ensisijaisesti omille jäsenilleen. 

Seura myöntää valmennustukea harkinnanvaraisesti tavoitteelliseen valmentautumiseen kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemukset on toimitettava hallituksen käsiteltäväksi vuoden loppuun mennessä. 

Muut tapahtumat ja toiminta 

Seura pyrkii järjestämään jäsenilleen myös muuta yhteistä toimintaa. Vuoden aikana on tavoitteena järjestää mm. tutustumista liikuntamahdollisuuksiin, pikkujoulut ja muita jäsenille yhteisiä tapahtumia. Vuoden alussa järjestetään luento ratsastajan liikunnasta sekä ratsastajille suunnattu liikuntakurssi. Kiinnostuksen mukaan voidaan järjestää myös yhteisiä retkiä esimerkiksi toisella paikkakunnalla tapahtuviin koulutuksiin tai valmennustilaisuuksiin. 

Koulutuksien ja tapahtumien aiheisiin voivat seuran jäsenet esittää toiveita ja näitä toteutetaan resurssien mukaan. 

Tiedotus 

Sisäinen tiedotus 

Seura tiedottaa toiminnastaan seuran Internetsivuilla (www.ratsuteam.seura.info) ja Facebookissa sekä lähettämällä tiedotteita jäsenilleen sähköpostitse. 

Ulkoinen tiedotus 

Kilpailuista ja tapahtumista, joihin voi osallistua myös seuraan kuulumattomia, tiedotetaan SRL:n kautta alueen sivuilla ja lähetetään sähköpostilla tiedotteet muille alueen seuroille ja aiemmin tapahtumiin osallistuneille. 

Seuran järjestämistä tapahtumista voidaan julkaista lehdistötiedotteita, jotta saadaan enemmän näkyvyyttä hevosystävällisille toimintatavoille. 

Varainhankinta 

RatsuTeam ry:n talous on vakaalla pohjalla ja toimintaa pyritään ensisijaisesti rahoittamaan tapahtumista saaduilla tuotoilla. 

Lisäksi seura hakee seuran toimintaan sopivia valtakunnallisia ja paikallisia avustuksia. 

Seura voi varojen hankkimiseksi osallistua erilaisiin urheiluseuroille tarkoitettuihin talkoisiin.