Hae valmennustukea

RatsuTeam ry kannustaa jäsenistöään tavoitteelliseen ratsastuksen harrastamiseen tukemalla jäsentensä valmentautumista. RatsuTeam ry myöntää jäsenistölleen alennuksia seuran järjestämiin valmennuksiin ja koulutuksiin. Lisäksi RatsuTeam ry:n varsinaiset jäsenet voivat hakea tukea tavoitteelliseen valmentautumiseen alla kuvattujen ohjeiden mukaan muihin kuin RatsuTeam ry:n järjestämiin valmennuksiin:

 • RatsuTeam ry myöntää valmennustukea jäsenilleen hakemusten perusteella. Tukea on haettava tällä sivulla julkaistavalla lomakkeella vuoden loppuun mennessä, ja tuet myönnetään takautuvasti seuraavan vuoden tammikuussa.

 • Valmennustuki on ratsastajakohtainen. Hakemuksensa liitteeksi hakijan on toimitettava kopiot (esim. kuva, skannattu tiedosto) tukihakemuksen perusteena olevien valmennusten maksukuiteista sähköpostiosoitteeseen ratsuteam (at) gmail.com.

 • Tukea myönnetään seuraavilla perusteilla budjetin sallimissa rajoissa:

  • Valmennustukea myönnetään tavoitteelliseen harrastamiseen; tavoitteena voi olla esimerkiksi kilpaileminen tai muuten itsensä kehittäminen ratsastajana.

  • Valmentajien on oltava koulutettuja tehtäväänsä (esimerkiksi ratsastuksenohjaaja, -opettaja tai valmentajatutkinnon suorittanut).

  • Valmennustukea voidaan yhdelle ratsastajalle myöntää budjetin sallimissa rajoissa enintään 5 euroa / valmennuskerta, kuitenkin enintään 60 euroa vuodessa. 

  • Valmennustuki kohdistuu valmentajan palkkioon, ei esimerkiksi maneesimaksuihin tai matkakuluihin.

  • Valmennustukea ei myönnetä ratsastuskoulun tunneille osallistumiseen. 

Vuoden 2022 valmennustukien haku on päättynyt. Vuoden 2023 valmennustukien haku aukeaa joulukuussa 2023. Tukea haetaan tällä sivulla julkaistavalla lomakkeella.